Jeg hylder processer, der giver mennesker anledning til at forstå sig selv, hinanden og skabe klarhed over retning, relationer og væren. 

Coaching

Jeg coacher medarbejdere og ledere og støtter dem i at kigge indad, reflektere over deres væren, genfinde balance, retning,  tilstedeværelse og styrke. 

De mennesker jeg coacher kommer til mig fordi:

 • De ønsker at sparre omkring arbejdsrelaterede udfordringer. Fx udfordringer i forhold til deres relationer, retning og mål for arbejdslivet – el. livet i øvrigt
 • De oplever sig stressede og pressede
 • De føler sig ude af balance og ønsker hjælp til at kigge på sammenhængen mellem job og privatliv
 • De ønsker at genfinde følelsen af at være tilstede og nærværende i deres hverdag
 • De ønsker at stå stærkt og med en følelse af autenticitet

Jeg arbejder med at: 

 • Sætte fokus på det, der virker og det, der føles som kraftfuldt for dig
 • Finde og kultivere dine styrker, så de tjener dig i alle områder af livet
 • Genfinde balance mellem dit hoved og din krop (det mentale og det kropslige)
 • Mærke dig selv og det du har lyst til og behov for

Kvindecirkler

Opstart i September 2021

Hold 1:
21. september
5. oktober
26. oktober
9. november

Hold 2:
29. september
13. oktober
29.oktober
10.november

Kvindecirkel for Kvindelige ledere opstart Oktober. 4 seancer med overnatning. Ring for mere info.
Mine kvindecirkler er udviklingsforløb for kvinder, som ønsker at udvikle og udnytte deres maksimale kapacitet af powerful kvindelighed. Jeg har aftenforløb og forløb for Kvindelige ledere bestående af fire seminarer inklusiv. overnatning. 
 

At deltage i Kvindecirklen er et engagement i dig selv, dine styrker og din nydelse. Det er en invitation til at eje hvem du er og til at respektere og stole på alle dine styrker.

Cirklen er et rum, som giver dig mulighed for at finde og aktivere egenskaber, som giver dig endnu større styrke og nydelse i livet.

Seancerne består af mine oplæg, jeres fortællinger og øvelser, som forbinder krop og sind.
 
Jeg tilstræber, at du gennem dette forløb vil opleve:
 
•Mere nærvær og ro.
•Større klarhed og kontakt til dine behov.
•Mere vitalitet, nydelse, gnist og  begejstring.
•Større gennemslagkraft og autenticitet.
•Større bevidsthed og balance mellem dit produktive og dit nydelsesfulde væsen.  
 
Mine aften kvindecirkler består af grupper på 6-8 kvinder. Vi mødes hver 14 dag. om aftenen. 
 
Kvindecirklen for Kvindelige ledere består af 4 seancer med overnatning. Ring eller skriv for mere info.

"Loa er en af de mest nærværende konsulenter, jeg har arbejdet sammen med. Hun er på en god og sjov måde insisterende på, at der skal være fremdrift i de processer, vi har arbejdet med. Som facilitator er Loa et naturtalent med sin smittende engagement og dybe indsigt i menneskelige processer”.

GRUPPE- OG TEAMUDVIKLING

Jeg arbejder med lederteams og teams af medarbejdere. Jeg har set, hvordan uafklarede roller, utvetydige mål, uoverensstemmelser eller manglende indsigt i hinandens kompetencer, kan få grupper og teams til at miste energi, produktivitet og sammenhængskraft.

Jeg har også set hvordan stærke og velfungerende relationer i teams kan være et effektivt og afgørende redskab for trivsel, effektivitet og udvikling.

Det kræver ofte villighed til nye erkendelser, en stærk kommunikation og potentielle adfærdsændringer hos de involverede for at udvikle gruppen indadtil. Derfor arbejder jeg med at udvikle afdelinger, grupper og teams og skabe grundlaget for tillidsfulde og stærke relationer, afklaring af roller, retning, værdi- og visionsarbejde. 

Min arbejdsmetode, når det gælder gruppe- og teamudvikling , er først og fremmest dialogen. Seancerne er således en kombination af oplæg, spørgsmål, refleksion og dialog uanset om vi taler korte eller længerevarende forløb. 

FACILITERINGSTRÆNING

Virksomheder og organisationer bruger årligt timer og atter timer på møder og processer som ikke bringer de ønskede resultater. De fleste ledere og medarbejdere vil derfor have gavn af en grundlæggende viden om og træning i, hvordan man planlægger og faciliterer mere klare, og energifyldte målrettede og processer. 

Jeg underviser i redskaber til at variere formen på jeres møder, så de i højere grad understøtter de resultater, I ønsker. 

I får kendskab til effektive interventionsteknikker og gruppedynamikker. Ligesom I vil lære om teknikker til at skabe og følge energi, skabe idéer, mål og afklaring og dermed få optrænet jeres individuelle evner til at facilitere.

Jeg lægger vægt på at give deltagerne en forståelse for, hvordan de kan bruge sig selv som det vigtigste redskab i forhold til at forstå gruppers behov, facilitere ud fra et selvreflekterende fokus og agere hensigtsmæssigt på denne forståelse. Redskaberne fra min træning rækker dermed ud over de anvendelsesmuligheder, der handler om at facilitere møder, workshops og lign. Træningen vil således kunne fremme deltagernes evner til at involvere sig positivt med mennesker i mere bred forstand fremover.

Dialogmøder

Jeg har haft fornøjelsen af at have Loa Gottlieb som facilitator på vores innovationscamp. Loa’s sprudlende energi smitter af på deltagerne og er med til at skabe stemning og dialog. Open Space-metoden samt Loas interview af oplægsholderne var med til at sikre afveksling og energiskabende inddragelse af deltagerne. Jeg kan varmt anbefale Loa som facilitator og sparringspartner ved konferencer, innovations camps, workshops og lignende”.

Mange forandringsprocesser, effektiviseringstiltag, organisationsændringer mv. kalder på ejerskab blandt medarbejderne for at opnå den succes, som organisationen søger at opnå. Her kan dialogmøder spille en positiv rolle ved at transformere menneskers udfordringer til idéer og handlinger, der holder.

Jeg tilbyder at planlæge, facilitere og samle op på dialogmøder for både store og små grupper, f.eks. i forbindelse med:

 • Forandring- og udviklingsprocesser
 • Medarbejderseminarer
 • Borgermøder
 • APV undersøgelser
 • Konferencer

Jeg er kendt for at skabe møder, som er energifyldte, vedkommende og som involverer de deltagende. Jeg hylder kreative, ikke-lineære og selvorganiserende processer. Jeg samler op, laver handlingsplaner og opfølgningsforløb efter jeres ønsker og behov.

 

Om Loa Gottlieb

Jeg hylder processer, der giver mennesker anledning til at forstå sig selv og hinanden. Og jeg er optaget af at skabe klarhed og tryghed i relationer. Jeg ved, at den rette dialog kan påvirke og skabe udvikling hos både individer, grupper og organisationer.

Jeg har gennem femten år hjulpet organisationer med at skabe produktive, dialogbaserede og effektive processer gennem gruppeforløb, workshops, seminarer, konferencer. Her har jeg trænet ledere og medarbejdere i at facilitere processer, arbejdet med udvikling af teams og og coachet både medarbejdere og ledere. 

Jeg er født i 1977 og blev i 2004 uddannet som cand. mag i sprogmødestudier og pædagogik fra Roskilde Universitet Center. Jeg har haft ansættelser i både det private og det offentlige, har efteruddannelser indenfor Konfliktløsning, Process Work, Facilitering, Sexologi og Dybde Demokrati.

REFERENCER